Η εξ αποστάσεως μέθοδος εκμάθησης δεξιοτήτων που βασίζεται στην επίδειξη

Εργο

Σε αυτήν την εποχή γρήγορων τεχνολογικών και οικονομικών αλλαγών, η διαρκής μάθηση γίνεται τρόπος ζωής, αλλά η πανδημία COVID-19 έχει παρουσιάσει μοναδικές προκλήσεις για όλους τους τύπους και επίπεδα μάθησης, συμπεριλαμβανομένης της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (VET) και της εκπαίδευσης ενηλίκων γενικά. Πολλά προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων έχουν διακοπεί λόγω της μη δυνατότητας πραγματοποίησης αυτών των προγραμμάτων εξ αποστάσεως και κυρίως αφορούσε την εκπαίδευση πρακτικών δεξιοτήτων. Η πανδημία COVID-19 ανάγκασε την ψηφιοποίηση της εκπαίδευσης και ώθησε γρήγορα τους εκπαιδευτές και εκπαιδευτικά συστήματα να εξερευνήσουν νέους τρόπους διδασκαλίας και μάθησης. Το DDBS-Learning είναι ένα έργο που υιοθετεί τη μέθοδο Distant Demonstration Based Skill Learning (DDBSL) στον κόσμο της εκπαίδευσης ενηλίκων, η οποία συνδυάζει όλα τα απαραίτητα χαρακτηριστικά για αποτελεσματική μάθηση επαγγελματικών δεξιοτήτων ενηλίκων.

Το έργο αυτό παρουσιάζει μια μέθοδο για αποτελεσματική και υπεύθυνη εξ αποστάσεως μάθησης, τοποθετώντας συσκευές παρακολούθησης και ανατροφοδότησης ( κάμερες) με τρόπο που να επιτρέπει την παρατήρηση και αντανάκλαση στα χαρακτηριστικά και τις πληροφορίες των δεξιοτήτων, επιτρέποντας την απόσταση παράδοσης πρακτικών δεξιοτήτων. Το έργο στοχεύει στη βελτίωση των ψηφιακών και διδασκαλικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων με τη μέθοδο DDBSL, που απαιτούνται στην ψηφιακή εποχή από τους παρόχους εκπαίδευσης ενηλίκων, τους παρόχους VET και τους εκπαιδευτές, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις πολλαπλές προκλήσεις που απαιτούνται για μια κοινωνία μετά την πανδημία, έτσι ώστε να συνεχίσουν τις προσφορές τους για πρακτικές δεξιότητες με την εξ αποστάσεως μάθησης και να προσαρμοστούν στις μεταβαλλόμενες εκπαιδευτικές ανάγκες.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Οι εκπαιδευτές ενηλίκων και το προσωπικό των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων θα είναι οι άμεσοι δικαιούχοι του έργου. Οι εκπαιδευτές θα μάθουν μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας πώς να συμπεριλάβουν τη μέθοδο DDBSL στις μεθόδους εκπαίδευσής τους. Το πρόγραμμα θα δοκιμαστεί μέσα από μια πιλοτική φάση σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες.

Αντικείμενα

  • Ανακαλύψτε τις μοναδικές ανάγκες, κίνητρα και προσδοκίες των ενηλίκων μαθητών μέσω ομάδων εστίασης.
  • Οι εκπαιδευτές ενηλίκων να μάθουν να χρησιμοποιούν τη μέθοδο DDBSL για την πραγματοποίηση διαδικτυακών εξ αποστάσεως μαθημάτων εκπαίδευσης με πρακτικά και τεχνικά θέματα.
  • Οι εκπαιδευτές μπορούν να εξερευνήσουν μια σειρά καινοτόμων παιδαγωγικών τεχνικών, όπως η DDBSL, που θα μετατρέψουν τους ενήλικες μαθητές τους σε ενεργούς μαθητές και θα τους προετοιμάσουν για επιτυχία.
  • Οι εκπαιδευτές ενηλίκων μαθαίνουν πώς να προετοιμάζουν αποτελεσματικά την διδασκαλία τους και να σχεδιάζουν αποτελεσματικά τα μαθήματά τους για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση .
  • Η μέθοδος DDBSL είναι μια μέθοδος που αφορά την αποτελεσματική και υπεύθυνη εξ αποστάσεως μάθησης βασισμένη στην επίδειξη δεξιοτήτων, τοποθετώντας κάμερες με έναν τρόπο που επιτρέπει την παρακολούθηση και αντανάκλαση, επιτυγχάνοντας την εξ αποστάσεως εκπαίδευση πρακτικών δεξιοτήτων, Σχεδιασμός διαδικτυακών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.
  • Σχεδιασμός διαδικτυακής αξιολόγησης.
  • Υποστήριξη ποικίλων μαθητών διαδικτυακά.
  • Διδασκαλία και σχεδιασμός διαδικτυακών μαθημάτων.
  • Επιλογή κατάλληλων τεχνολογιών μάθησης.

Εταίροι

Το έργο DDBS-Learning εκπροσωπείται από τέσσερα επαγγελματικά εκπαιδευτικά κέντρα και ένα κέντρο έρευνας από τέσσερεις ευρωπαϊκές χώρες, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη άποψη των προβλημάτων που αντιμετωπίζονται στην επαγγελματική εκπαίδευση και πώς αυτή η μέθοδος DDBSL μπορεί να τα λύσει και να προωθήσει εξ αποστάσεως μαθήματα που παρέχουν πρακτικές και τεχνικές δεξιότητες.

GSI Gesellschaft Für Schweisstechnik International Mbh
Im Lipperfeld 29
46047 Oberhausen, Germany

A & A Emphasys Interactive Solutions Ltd
3 A-D P. Demetrakopoulou Str.
1090 Ag. Omologites, Nicosia, Cyprus

KEK Tehnikes Sholes Epimelitiriou Irakleiou
Archimidous 1, Nea Alikarnassos 716 01, Greece

INFODEF – Instituto para el Fomento del Desarrollo y la Formación
Calle Los Molinos 3
47001, Valladolid, Spain

Dimitra Education & Consulting sa
Palaiologou 19,
41223, Larissa, Greece

Αποτελέσματα του έργου

Το πρόγραμμα σπουδών DDBS-Learning

Το πρόγραμμα σπουδών αποσκοπεί στον καθορισμό του πλαισίου για την ανάπτυξη του εκπαιδευτικού περιεχομένου. Πρόκειται για ένα καινοτόμο πρόγραμμα σπουδών σχετικά με τη διαδικτυακή εξ αποστάσεως εκπαίδευση με τη μέθοδο DDBSL που απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς που είναι υπεύθυνοι για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, όπως εκπαιδευτές εκπαιδευτών, εκπαιδευτές σε επιχειρήσεις, επικεφαλής τμήματος, επικεφαλής ιδρύματος, συμβούλους, μέντορες και σε κέντρα ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης.

Το πρόγραμμα σπουδών έχει ως στόχο να ανταποκριθεί στις κύριες προκλήσεις της εξ αποστάσεως διδασκαλίας, όπως η μετατροπή των δια ζώσης πρακτικών μαθημάτων σε διαδικτυακά μαθήματα, η δημιουργία διαδικτυακών σχέσεων με τους εκπαιδευόμενους και η εξασφάλιση του απαιτούμενου εξοπλισμού και της υποδομής. Αντιμετωπίζει την έλλειψη επαρκών δεξιοτήτων του επαγγελματία για την παροχή υπεύθυνης και υψηλής π

Κατεβάστε το πρόγραμμα σπουδών

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ για εκπαιδευτές ενηλίκων – “εκπαιδεύστε τους εκπαιδευτές”

Το Εγχειρίδιο είναι ένας οδηγός για τους εκπαιδευτές που επιθυμούν να αναπτύξουν μια ατομική μεθοδολογία για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση με τη μέθοδο DDBSL. Ο αναμενόμενος αντίκτυπός του είναι να επιτρέψει στους χρήστες να κατανοήσουν την τρέχουσα κατάσταση των εξελίξεων στον τομέα της εξ αποστάσεως διδασκαλίας. Κατά τη διάρκεια του έργου, το Εγχειρίδιο θα εφαρμοστεί μέσω ενός βραχυπρόθεσμου προγράμματος κινητικότητας που αποσκοπεί στην εκπαίδευση εκπαιδευτών εκπαιδευτών, και εκπαιδευτών, στη Γερμανία.

Κατεβάστε το εγχειρίδιο

Η διαδικτυακή πλατφόρμα DDBS-Learning

Η διαδικτυακή πλατφόρμα κατάρτισης που έχει σχεδιαστεί για να διασφαλίζει εξατομικευμένες εκπαιδευτικές διαδρομές, ελέγχοντας αρχικά τις γνώσεις και την ευαισθητοποίηση των διαδικασιών ψηφιοποίησης της ομάδας-στόχου. Η διαδικτυακή πλατφόρμα κατάρτισης επεξεργάζεται μια εξατομικευμένη στρατηγική για τους συμμετέχοντες, ώστε να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τα αδύνατα σημεία και να ενδυναμώσει την προσέγγισή της στην εξ αποστάσεως εκμάθηση πρακτικών δεξιοτήτων.

Πρόσβαση στη διαδικτυακή πλατφόρμα DDBS-Learning

 

Νέα

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα

Η σελίδα που ζητήσατε δε βρέθηκε. Προσπαθήστε να βελτιώσετε την αναζήτησή σας, ή χρησιμοποιήστε το μενού από πάνω για να εντοπίσετε την ανάρτηση.

Ενημερωτικό δελτίο

Επικοινωνία

GSI SLV Bildungszentren Rhein-Ruhr
Project coordinator
Karina Sydekum

+49 208 8592770
sydekum@gsi-slv.de
Im Lipperfeld 29 / 46047 Oberhausen

Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και δεν αντιπροσωπεύουν κατ’ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο EACEA δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις εκφραζόμενες απόψεις.

(2021-1-DE02-KA220-VET-000033120)